مقالات

مقالات پارس اتیلن کیش

مقالات تخصصی سایت پارس اتیلن کیش در واحد فنی و مهندسی شرکت پارس اتیلن کیش تهیه و تحریر می شود که به منظور پاسخگویی علمی به بخشی از نیازهای جامعه در حوزه صنعت پلی اتیلن و پلیمر راه اندازی شده است. همچنین واحد مهندسی شرکت پارس اتیلن کیش با رهنمودهای مدیریت  ارشد شرکت در طول سالها تلاش بی وقفه به دنبال بهبود مستمر کمی و کیفی مطالب و فعالیت‌های خود در سطح ملی و جهانی بوده است.

مقالات تخصصی پلی اتیلن و دیگر مقالات درج شده در این بخش بر مبنای اهداف و تفکرات مجموعه  تعریف شده است و از دو بخش تخصصی و عمومی تشکیل شده است که امید است در مدیریت دانش و ساخت مرجعی در حوزه فعالیت شرکت پارس اتیلن کیش موفق باشیم.

مجموعه مقالات تخصصی برای استفاده جامعه متخصصین گردآوری شده است و انتظار میرود جامعه متخصص  با ارسال مطالب خود، مقالات این واحد را پربار تر نماید.

شما میتوانید مطالب خود را از طریق فرم ارسال مقاله برای ما ارسال فرمائید تا ما آنرا با نام شما منتشر نمائیم.

برای مشاهده مقالات عمومی و تخصصی پارس اتیلن کیش می توانید به بخش لیست مقالات پارس اتیلن کیش مراجعه نمائید.