لوله PVC (لوله پلیکا) چیست؟، انواع لوله پلیکا و مزایا استفاده از آن