مقایسه ساختاری بین لوله های HDPE و GRP و استانداردهای مرتبط

مقایسه ساختاری بین لوله هایGRP و HDPE در آزمايشات از مطلوب‌ترين جنس پلي‌اتيلن فشرده يعني نوع PE 100 به تصريح استاندارد AWWA C906 استفاده شده است. همچنين لوله‌هاي سايز ۱۵۰ و ۶۰۰ ميليمتر در هر دسته مورد مقايسه قرار گرفته‌اند.

از مقايسه ويژگي هاي ساختاري و عملكرد كوتاه مدت و بلند مدت لوله های GRP و لوله پلي‌اتيلن فشرده نيز مقايسه اسـتانداردهاي AWWA در هر مورد ( AWWA C950 براي لوله GRP و AWWA C906 براي لوله پلي‌اتيلن) و همچنين آزمايشات عملي انجام شده انستيتو مواد مركب ساختاري Structural Composites Incو آزمايشگاه مهندسي پلاستيك و انیسیتو پلاستیک پایپ كه همگي مراكز تحقيقاتي ايالات متحده مي‌باشند، نتايجي استنباط گرديده كه در زير مي‌آيد.

  • استحكام كششي
  • مقاومت فشاري
  • استحكام ضربه
  • سازگاری با محیط زیست
  • مقاومت در برابر مواد شیمیائی
  • شرايط بستر سازی
  • اتصالات و قطعات
  • شناوري و اجرای پروژه های دریائی
  • اثر خراشيدگي
  • سهولت حمل و نقل