معایب و مکانیسم های شکست لوله های چدنی

معایب و شکست در شاه لوله های آب چدنی پیچیده‌تر و متنوع‌تر شده است و به طور گسترده‌ای در صنعت تجربه می‌شود.این مقاله حالات و علت های شکست لوله چدنی را که شورای تحقیقات ملی کانادا در طی بررسی سه ساله با آن مواجه شده است مورد بحث قرار می دهد. علاوه بر خوردگی(زنگ زدگی)، نقص ساخت، خطای انسانی و سطوح غیرمنتظره بارگذاری لوله ها همه در تعداد زیادی از شکست های لوله که هر سال رخ داده نقش ایفا می‌کنند

چدن جزء شایع ترین موادی بشمار می آید که درتاسیسات آب رسانی آمریکای شمالی مورد استفاده قرار می گیرد، حدود ۵۰ درصد کل طول شاه لوله های آب نصب شده را شامل می شود(کرمیر, ریچاردز و اسمیت ،۱۹۹۴). همچنین این مواد بیشتر مستعد شکست هستند. یک تاسیسات بزرگ آب رسانی ممکن است با ۳۰۰ بار یا حتی بیشتر شکست شاه لوله های آب در طول سال مواجه شود. هر شکست شاه لوله آب باعث اختلال در سیستم آب رسانی می شود و ممکن است نیازبه تعمیرات اضطراری داشته باشد. اگر شاه لوله با قطر بزرگ با شکست مواجه شود، منجربه میلیون ها دلار خسارت می شود. حتی بدون شکست شاه لوله بزرگ ، کل هزینه های شکست شاه لوله آب با قطر کوچک سهم قابل توجهی از بودجه عملیاتی سالانه تاسیسات آب را به خود اختصاص می دهد. با وجود اهمیت اقتصادی و اجتماعی شکست شاه لوله آب, تحقیقات اندکی در زمینه تجزیه و تحلیل شکست ها و درک مکانیسم هایی که باعث شکست می شود تا کنون انجام شده است. تحقیقات گذشته بروی خاک و رفتار خوردگی متمرکز شده است (رومانوف،۱۹۶۴ ؛ فیتگرالد ، ۱۹۹۰؛ فیتز جرالد ، ۱۹۶۸). این مطالعه به منظور بررسی خود شکست ها انجام شده است و تا حد زیادی به منظور اهداف قانونی وجهت تعیین مسئولیت برای شکست شاه لوله آب بوده است. این امر به یک عقیده فراگیرمنجر شده است و بر این باور است که فرآیند شکست فرایندی ساده می باشد، که در آن یک لوله از نقطه ای خورده(زنگ زده) می شود که آن نقطه دیگر نمی تواند در برابر نیروهای داخلی و خارجی مقاومت کند، و در نتیجه منجر به شکست شاه لوله آب می شود.

با این حال، مطالعات اخیر در شورای تحقیقات ملی کانادا (NRC) نشان داده است که فرایند شکست بسیار پیچیده تر از حد انتظار می‌باشد. خوردگی نقش مهمی را در شکست شاه لوله آب چدنی ایفا می کند, اما فعل و انفعالات خاک- لوله، روش های ضعیف قالب ریزی لوله ها و خطای انسانی نیز جزء مهم ترین عوامل هستند. شکست ها نیز اغلب در چند مرحله اتفاق می افتد، و نه در یک مرحله. این مقاله حالات مختلف شکست در لوله های چدنی و علل مرتبط با شکست آن را مورد بحث قرار می دهد. نمونه هایی از شکست چدن نشکن نیز مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت، یک مطالعه موردی ارائه خواهد شد که به طور خلاصه فرایند تجزیه و تحلیل شکست را مورد بحث قرار می دهد.