استاندارد لوله پلی اتیلن ۱۴۴۲۷

 

استاندارد لوله پلی اتیلن –استاندارد ۱۴۴۲۷

استاندارد ملی پارس اتیلن کیش

 

سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهكشی تحت فشار – پلی اتیلن

سری استاندارد های ۱۴۴۲۷ ملی ایران، ویژگی های كلی سامانه لوله گذاری از جنس پلی اتیلن را مشخص می كند. استاندارد ملی ۱۴۴۲۷ ، طیفی از فشارهای كاری مجاز را در بر می گیرد و الزامات مربوط به رنگ و افزودنی ها را نیز ارائه می دهد.

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه ی ویژگی های لوله های پلی اتیلن برای كاربردهای مدفون در خاك یا روزمینی، به منظور آبرسانی برای مصارف انسانی، انتقال آب خام قبل از تصفیه، جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهكشی تحت فشار، سامانه های فاضلاب تحت خلأ، و آبرسانی برای سایر مصارف است.

استاندارد ملی ۱۴۴۲۷ در هفت بخش تدوین شده است که بخش ششم آن تا حال حاضر به تصویب نرسیده است ولی ۶ بخش دیگر لازم الاجرا میباشند.

سری استانداردهای ملی ۱۴۴۲۷، الزامات سامانه لوله گذاری و اجزاء ساخته شده از پلی اتیلن PE را مشخص می كند. سامانه لوله گذاری مورد اشاره در استاندارد۱۴۴۲۷، در آبرسانی برای مصارف انسانی از جمله آب آشامیدنی و آب خام قبل از تصفیه، آبرسانی برای سایر مصارف،جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهكشی تحت فشار، جمع آوری و انتقال فاضلاب تحت خلأ استفاده می شود.

استاندارد ملی ایران به شماره ۷۱۷۴ سال ۱۳۸۲ (پلاستیك ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- مواد اولیه مورد مصرف – ویژگی ها) باطل و این استاندارد جایگزین آن می شود.

متن کامل استاندارد لوله‌های پلی اتیلن ۱ – ۱۴۴۲۷ را از اینجا دانلود نمائید

متن کامل استاندارد لوله‌های پلی اتیلن ۲ – ۱۴۴۲۷ را از اینجا دانلود نمائید

متن کامل استاندارد اتصالات پلی اتیلن ۳ – ۱۴۴۲۷ را از اینجا دانلود نمائید

متن کامل استاندارد لوله‌های پلی اتیلن ۴ – ۱۴۴۲۷ را از اینجا دانلود نمائید

متن کامل استاندارد لوله‌های پلی اتیلن ۵ – ۱۴۴۲۷ را از اینجا دانلود نمائید

متن کامل استاندارد لوله‌های پلی اتیلن ۷ – ۱۴۴۲۷ را از اینجا دانلود نمائید

لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در انتقال آب خام و آبرسانی برای مصارف انسانی در كاربرد آب غیر آشامیدنی، هنگام تماس با آب نباید حاوی اجزاء سمی بوده و به رشد میكرو ارگانیسم ها كمك كنند. همچنین، نباید منجر به تغییر بو، مزه و رنگ آب شوند. لوله های مورد استفاده در آبرسانی برای مصارف انسانی در كاربرد آب آشامیدنی، از نظر بهداشتی باید توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی یا سایر مراجع ذی صلاح تأیید شوند

استاندارد لوله پلی اتیلن 540-14427