استاندارد لوله پلی اتیلن ۱۴۴۲۷

سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهكشی تحت فشار – پلی اتیلن

استاندارد ملی پارس اتیلن کیش

سری استاندارد های ۱۴۴۲۷ ملی ایران، ویژگی های كلی سامانه لوله گذاری از جنس پلی اتیلن را مشخص می كند. استاندارد ملی ۱۴۴۲۷ ، طیفی از فشارهای كاری مجاز را در بر می گیرد و الزامات مربوط به رنگ و افزودنی ها را نیز ارائه می دهد.

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه ی ویژگی های لوله های پلی اتیلن برای كاربردهای مدفون در خاك یا روزمینی، به منظور آبرسانی برای مصارف انسانی، انتقال آب خام قبل از تصفیه، جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهكشی تحت فشار، سامانه های فاضلاب تحت خلأ، و آبرسانی برای سایر مصارف است.

استاندارد ملی ۱۴۴۲۷ در هفت بخش تدوین شده است که بخش ششم آن تا حال حاضر به تصویب نرسیده است ولی ۶ بخش دیگر لازم الاجرا میباشند.

سری استانداردهای ملی ۱۴۴۲۷، الزامات سامانه لوله گذاری و اجزاء ساخته شده از پلی اتیلن PE را مشخص می كند. سامانه لوله گذاری مورد اشاره در استاندارد۱۴۴۲۷، در آبرسانی برای مصارف انسانی از جمله آب آشامیدنی و آب خام قبل از تصفیه، آبرسانی برای سایر مصارف،جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهكشی تحت فشار، جمع آوری و انتقال فاضلاب تحت خلأ استفاده می شود.

استاندارد ملی ایران به شماره ۷۱۷۴ سال ۱۳۸۲ (پلاستیك ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- مواد اولیه مورد مصرف – ویژگی ها) باطل و این استاندارد جایگزین آن می شود.

متن کامل استاندارد لوله‌های پلی اتیلن ۱ – ۱۴۴۲۷ را از اینجا دانلود نمائید

متن کامل استاندارد لوله‌های پلی اتیلن ۲ – ۱۴۴۲۷ را از اینجا دانلود نمائید

متن کامل استاندارد اتصالات پلی اتیلن ۳ – ۱۴۴۲۷ را از اینجا دانلود نمائید

متن کامل استاندارد لوله‌های پلی اتیلن ۴ – ۱۴۴۲۷ را از اینجا دانلود نمائید

متن کامل استاندارد لوله‌های پلی اتیلن ۵ – ۱۴۴۲۷ را از اینجا دانلود نمائید

متن کامل استاندارد لوله‌های پلی اتیلن ۷ – ۱۴۴۲۷ را از اینجا دانلود نمائید

لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در انتقال آب خام و آبرسانی برای مصارف انسانی در كاربرد آب غیر آشامیدنی، هنگام تماس با آب نباید حاوی اجزاء سمی بوده و به رشد میكرو ارگانیسم ها كمك كنند. همچنین، نباید منجر به تغییر بو، مزه و رنگ آب شوند. لوله های مورد استفاده در آبرسانی برای مصارف انسانی در كاربرد آب آشامیدنی، از نظر بهداشتی باید توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی یا سایر مراجع ذی صلاح تأیید شوند

استاندارد لوله پلی اتیلن 540-14427

سایر مطالب مرتبط با لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن

کاربرد لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن PE80

هندبوک لوله پلی اتیلن

لوله اسپیرال پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن دوجداره

لوله پلی اتیلن گازرسانی

لوله پلی اتیلن تک جداره

قیمت فروش لوله پلی اتیلن

لیست قیمت روز لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت