استانداردهای لوله UPVC

 

استانداردهای لوله UPVC

استانداردهای لوله UPVC

لوله PVC و لوله UPVC این روزها از بیشترین مواد بكار رفته درساختمان‌ها میباشند، لوله های U-PVC به گونه ای فرمول بندی می شوند تا استحکام کششی بلند مدت بالایی داشته باشند. P.V.C ( پلی ونیل كلراید ) اولین بار در آلمان تولید گردید. مقاومت شیمیایی فوق العاده این پلیمر منجر به كاربرد آن در صنایع مختلف بخصوص صنعت لوله سازی گردید

در این صفحه به مرور استانداردهای این لوله میپردازیم :

 • استانداردهای ملی لوله‌های UPVC ایران
 • ویژگی‌ها و روش‌های آزمون لوله‌های UPVC
 • استانداردهای BSI جهت لوله‌های UPVC
 • استانداردهای ISO مربوط به لوله‌های UPVC
 • استانداردهای DIN لوله‌های UPVC
 • استانداردهای AWWA لوله‌های UPVC
 • استانداردهای ASTM لوله های UPVC

استانداردهای ملی لوله‌های UPVC ایران

استانداردهای لوله UPVC
 • ISIRI 9117: لوله‌های پی وی سی (U-PVC) – مورد مصرف در آبرسانی
 • ISIRI 9118: لوله‌های پی وی سی (U-PVC) – مورد مصرف در تخلیه فاضلاب زیرزمینی بدون فشار
 • ISIRI 9119: لوله‌های پی وی سی (U-PVC) – مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمان – ویژگی ها
 • ISIRI 11105: لوله‌های پی وی سی (U-PVC) – مورد مصرف در عبور کابل‌های الکتریکی و مخابراتی
 • استاندارد ملی شماره ۱۳۳۶۱-۱ : سیستم لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی و فاضلاب و زهكشی تحت فشار مدفون درخاك و بالای سطح زمین – پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) قسمت۱ – كلیات
 • استاندارد ملی شماره ۱۳۳۶۱-۲ : سیستم لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی و فاضلاب و زهكشی تحت فشار مدفون درخاك و بالای سطح زمین – پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) قسمت۲ – لوله ها
 • استاندارد شماره ۱۳۳۶۱-۳ : سیستم لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی و فاضلاب و زهكشی تحت فشار مدفون درخاك و بالای سطح زمین – پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) قسمت۳ – اتصالات
 • استاندارد ملی شماره ۱۳۳۶۱-۴ : سیستم لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی و فاضلاب و زهكشی تحت فشار مدفون درخاك و بالای سطح زمین – پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) قسمت۴ – شیرآلات
 • استاندارد ملی شماره ۱۳۳۶۱-۵ : سیستم لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی و فاضلاب و زهكشی تحت فشار مدفون درخاك و بالای سطح زمین- پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) قسمت۵ – كارایی سیستم
 • استاندارد ملی شماره ۹۱۱۸ : لوله، اتصالات و سیستم لوله کشی پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) مورد مصرف در تخلیه فاضلاب زیرزمینی بدون فشار – ویژگی ها
 • استاندارد ملی شماره ۷۶۶۸ : لوله، اتصالات پلی وینیل کلرید سخت چگالی- ویژگی ها
 • استاندارد ملی شماره ۷۶۶۹ : لوله های زهكشی از جنس پلی وینیل كلرید سخت ـ ویژگی ها و روش های آزمون
 • استاندارد ملی شماره ۷۶۷۰ : اتصالات لوله های پلی وینیل کلرید سخت تزریقی در سیستم های فشار قوی ـ فشردگی روش آزمون
 • استاندارد ملی شماره ۷۲۴۳ : لوله های پلی وینیل کلرید کلرینه شده – ویژگیها و روشهای آزمون
 • استاندارد ملی شماره ۳۲۶۶ : ابعاد اتصالات پلی ونیل كلرید سخت بابوشن ساده برای لوله‌های تحت فشار
 • استاندارد ملی شماره ۳۲۶۶-۱ : اتصالات ساخته شده از پلی وینیل كلراید سخت(PVC-U)، پلی وینیل كلراید كلردار شده (PVC-C) ، یا آكریلونیتریل بوتادی ان استایرن(ABS)با مادگی ساده برای لوله های تحت فشار- قسمت اول: سری های متری
 • استاندارد ملی شماره ۳۲۶۷ : طول نصب اتصالات پلی ونیل كلرید سخت با بوشن ساده برای لوله‌های تحت فشار
 • استاندارد ملی شماره ۸۷۶۷ : سامانه های لوله کشی برای کاربردهای صنعتی -آکریلونیتریل بوتا دی ان استیرن – پلی وینیل کلرید سخت و پلی وینیل کلرید کلردار شده- ویژگی های اجزاء و سامانه -سری های متری
 • استاندارد ملی شماره ۱۰۶۰۸ : لوله و اتصالات پلی وینیل کلرید سخت-تهیه آزمونه برای تعیین عدد گرانروی و محاسبه عدد k
 • استاندارد ملی شماره ۱۰۶۰۹ : لوله های پلی وینیل کلرید سخت- مقاومت درمقابل دی کلرومتان در دمای مشخص- روش آزمون
 • استاندارد ملی شماره ۱۹۸۹ : ویژگیها و روش‏های آزمون واشرهای لاستیكی برای آب‏بندی لوله‏های فاضلاب خانگی (از جنس P.V.C. سخت)
 • استاندارد ملی شماره ۲۴۱۳ : روش تعیین مقدار جذب آب لوله‏های پلی وینیل كلراید PVC سخت
 • استاندارد ملی شماره ۲۴۱۷ : لوله های پلی وینیل کلراید سخت برای مصارف آب آشامیدنی- قابلیت استخراج سرب و قلع – روش آزمون
 • استاندارد ملی شماره ۲۴۱۸ : ویژگی و روش اندازه گیری ماتی لوله های پلی ونینیل كلراید سخت
 • استاندارد ملی شماره ۲۴۱۹ : ویژگی و روش آزمون پایداری لوله‏های پلی وینیل كلرید سخت در مقابل استن
 • استاندارد ملی شماره: ۱۲۹۲۵-۳ لوله های گرمانرم – مقاومت در برابر مایعات شیمیایی – طبقه بندی – قسمت ۳-لوله های پلی وینیل كلرید بدون مواد نرم كننده (pvc-u) پلی وینیل كلرید مقاوم ضربه (pvc-hi) -پلی وینیل كلرید كلردارشده(pvc-c)
 • استاندارد ملی شماره ۱۲۶۳۹: (پلی وینیل كلرید)- اندازه گیری باقیمانده منومر وینیل كلرید-روش كروماتوگرافی گازی
 • استاندارد ملی شماره ۲۰۰۱ :آئین كاربرد روش اتصال لوله و وسایل اتصالP.V.C با چسب حلال

ویژگی‌ها و روش‌های آزمون لوله‌های UPVC

استانداردهای لوله UPVC
 • ISIRI 7671: لوله‌های گرمانرم – اندازه‌گیری برگشت طولی – رواستاندارد لیزو ۹۰۰۱ش آزمون
 • ISIRI 7668: لوله و اتصالات پلی وینیل كلرید سخت – چگالی – ویژگی‌ها
 • ISIRI 2412: روش اندازه گیری ابعاد لوله های پلاستیکی
 • ISIRI 2414: لوله و اتصالات گرم نرم- تعیین دمای نرمی ویکات – روش آزمون

استانداردهای BSI جهت لوله‌های UPVC

 • BSI 3505: لوله های پی وی سی برای استفاده در تأسیسات آب سرد
 • BSI 3506: لوله های پی وی سی برای استفاده در تأسیسات صنعتی
 • BSI 3867: قطر خارجی و فشار اسمی لوله های پلاستیکی
 • BSI 4346: اتصالات و متعلقات برای استفاده در لوله های UPVC تحت فشار
 • BSI 2494: لاستیک آب‌بند برای لوله‌های آبرسانی، زهکشی و فاضلابی
 • BSI 4660: مشخصات لوله ها و متعلقات پی وی سی برای لوله های زهکش
 • BSI 5481: مشخصات لوله ها و متعلقات پی وی سی برای لوله های فاضلابی ثقلی

استانداردهای ISO مربوط به لوله‌های UPVC

 • ISO 161-1 :قطر اسمی و فشار اسمی لوله های ترمو پلاستیک
 • ISO 3606: رواداریهای قطر خارجی و ضخامت لوله های پی وی سی سخت
 • ISO 264: طول نصب متعلقات لوله های پی وی سی سخت تحت فشار ب سر ساده
 • ISO 727: ابعاد سر ساده متعلقات لوله های پی وی سی تحت فشار به سر ساده

استانداردهای DIN لوله‌های UPVC

استانداردهای لوله UPVC
 • DIN 4279-7: آزمایش هیدرواستاتیکی لوله های پی وی سی
 • DIN 8061: نیازهای کیفی و آزمایش لوله های پی وی سی
 • DIN 8062: ابعاد لوله های پی وی سی
 • DIN 8063: ابعاد متعلقات و مادگی و نیازهای کیفی و آزمایش
 • DIN 19531: لوله های پی وی سی در داخل ساختمان
 • DIN 19534: قسمت مادگی برای خطوط فاضلاب
 • DIN 19532: لوله های پی وی سی برای خطوط آبرسانی
 • DIN 16970: مشخصات چسب پی وی سی

استانداردهای AWWA لوله‌های UPVC

 • AWWA C900: لوله های پی وی سی آب به قطر ۴ ت ۱۲ اینچ استاندارد
 • AWWA C905: لوله های پی وی سی آب به قطر ۱۴ ت ۳۶ اینچ
 • AWWA M23: طراحی و نصب لوله های پی وی سی

استانداردهای ASTM لوله های UPVC

استانداردهای لوله UPVC
 • ASTM D-3915: مشخصات و ترکیبات لوله و متعلقات پی وی سی
 • ASTM F-679: مشخصات لوله های پی وی سی قطر زیاد
 • ASTM F-789: مشخصات لوله های پی وی سی برای لوله های فاضلابی وزنی تیپ PS-46
 • ASTM D-2466: متعلقات لوله های پی وی سی
 • ASTM D-1785: مشخصات لوله ها و متعلقات پی وی سی
 • ASTM D-2241: مشخصات لوله ها و متعلقات پی وی سی
 • ASTM D-2740: مشخصات لوله ها و متعلقات پی وی سی
 • ASTM D-2729: مشخصات لوله ها و متعلقات پی وی سی
 • ASTM D-2467: مشخصات کوپلینگ و متعلقات لوله های پی وی سی
 • ASTM D-3036: مشخصات لوله های کاسه دار و متعلقات لوله های پی وی سی
 • ASTM D-2564: مشخصات چسب اتصال لوله های پی وی سی
 • ASTM D-1598: روش تست لوله های پلاستیکی
 • ASTM D-2122: روش استاندارد تعیین ابعاد و لوله و متعلقات ترموپلاستیک
 • ASTM D-1784: مشخصات مصالح لوله های پی وی سی