يكي از دغدغه‌هاي دائمي فروشندگان و خصوصاً خريداران هنگام انجام معاملات بين المللي و خريد كالا، عدم اطمينان به طرف مقابل و ترديد در انجام تعهدات تقبل شده از طرف وي مي‌باشد. در اين راستا، يكي از ابزارهايي كه مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد و با استفاده از آن مسئوليت‌هاي فروشنده قبل از حمل كالا و دريافت پول مورد بررسي و كنترل قرار داده شود، بهره‌گيري از خدمات شركت‌هاي بازرسي مي‌باشد كه با اعمال نظارت، كنترل كمي و كيفي كالاي خريداري شده، موجب كاهش اختلافات آتي فيمابين خريدار و فروشنده مي‌گردد. در واقع، براي جلوگيري و رفع مشكلات، از مدت‌ها قبل سعي گرديده است كه با استفاده از مكانيزم‌هاي خاص موجبات ايجاد اختلاف بين خريدار و فروشنده به حداقل ممكن كاهش يابد و در اين رابطه موضوع بازرسي كالا در مبدا و قبل از حمل، به عنوان يكي از ابزارهاي مهم در جهت كاهش و يا رفع اختلاف بين متعاملين مطرح بوده است. با انجام خدمات بازرسي قبل از حمل، خريدار مي‌تواند با پيش‌بيني‌هاي لازم و انتخاب يك شركت بازرسي كننده امين و معتمد، شرايطي را فراهم آورد كه اولاً مشكلي ايجاد نگردد، ثانياً‌ در صورت بروز مشكل مدارك و شواهد كافي دال بر چگونگي شرايط كالا قبل از حمل در اختيار داشته باشد. امروزه، شركت‌هاي بازرسي كالا يكي از اجزا مهم تجارت جهاني مي‌باشند كه از وجود آنها براي كنترل كميت، كيفيت و بسته بندي كالا و جلوگيري از ورود و صدور كالاي نامرغوب استفاده مي‌گردد.

شرکت پارس اتیلن کیش در همین راستا بر روی محصولات خود و آزمایشگاه خود بازرسی کیفیت توسط دو شرکت معتبر SGS و BV را اعمال میکند .

برخي از خدمات بازرسي كه توسط شركت‌های بازرسی انجام مي پذيرد به شرح ذيل است:

بازرسي حين ساخت

به منظور ارتقا كيفيت و حصول اطمينان از كيفيت توليد و رعايت روش‌هاي صحيح مطابق با استاندارد جهاني، بازرسي حين توليد انجام مي‌گيرد و موارد احتمال نواقص كيفي و عدم كارايي در نظر گرفته مي‌شود. لازم به ذكر است كه عملاً معايبي در محصولات وجود دارد كه تنها در بازرسي حين ساخت نمايان مي‌شود. در ساخت قطعات و مجموعه‌هاي پيچيده، بسياري از قسمت‌ها و مواد اوليه از پيمانكاران جز تأمين مي‌شود و بديهي است كيفيت مواد و قطعات ورودي روي كيفيت محصول نهايي كاملاً‌ مؤثر مي‌باشد. يكي ديگر از جنبه‌هاي بازرسي حين ساخت مربوط به زماني است كه تغييري در فرآيند توليد ايجاد شود. اين تغيير ممكن است به دلايل مختلف از جمله بالا بردن ظرفيت توليد، به كارگيري ماشين آلات جديد و غيره صورت گيرد كه بازرس بايد دقيقاً‌ اثر تغييرات مزبور را در كيفيت محصول نهايي رديابي و بررسي نمايد.

بازرسي قبل از حمل

بازرسي قبل از حمل كالا يا سورويانس عبارت است از هرگونه كنترل، نظارت، بررسي، بازبيني، آزمايش، نمونه‌برداري، اندازه‌گيري و عمليات مشابه كه در مورد كيفيت و كميت و بر حسب ساير موارد خصوصيات كالا، خدمات، تأسيسات و تجهيزات و فرآيندها و به منظور تعيين مطابقت آنها با شرايط قراردادي و يا مشخصات از پيش تعيين شده و يا به جهت اعلام نظرات حرفه‌اي انجام مي‌گيرد و نهايتاً مي‌تواند به صدور گواهينامه بازرسي منجر شود.

 بازرسي در ارتباط با صادرات كالا

• تهيه مستندات لازم به كمك بازرسي كالاي موجود و ارزشيابي توانايي ساخت و ارائه آن مطابق با استانداردها و كيفيت مورد توجه خريدار قبل از عقد قرارداد فروش به جهت كسب اعتماد خريدار به درخواست فروشنده
• بازرسي براي حصول اطمينان از كيفيت، كميت، بسته بندي و بارگيري كالا در مبدا
• نظارت بر مراحل مختلف فرآيند ساخت و اجراي بازرسي كنترل كيفي در هر مرحله ساخت و تهيه گزارش‌هاي مدون از بازرسي جهت ارايه به خريدار

برخی از شرکتهای معتبر و دارای صلاحیت بازرسی کیفیت

     S.G.S ►

IS COMPANY ►

BUREAU VERITAS BV ►

COTECNA INSPECTION S.A ►

GERMANISCHER LLOYD G. L ►

NIPPON KAIJI KENTEI KYOKAI. CO ►

CONTROL UNION HOLDING (C.U.H) B.V ►

SEAPORT CONTROLLERS INTERNATIONAL GmbH ►