ISO 9001

ISO 9001

استاندارد ایزو 9001 – ISO 9001

سیستم مدیریت کیفیت

استاندارد های سری ۹۰۰۰ استاندارد های مدیریتی هستند که مبانی یک سامانه مدیریت کیفیت را بیان می کنند . به عبارت دیگر استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰ استاندارد محصول نیست ولی راهکارهای اجرایی برای رسیدن به کیفیت مناسب مجصولات و رضایت مصرف کننده ارائه میکند .

استاندارد های سری ISO9000 کاملا عمومی بوده و در تمام بخشهای صنعت و خدمات قابل پیاده سازی است . از بین استانداردهای خانواده ۹۰۰۰ تنها استاندارد ISO 9001 دارای گواهینامه می باشد و سایر استانداردها نقش راهنما را دارد .

ایزو ۹۰۰۱ بعنوان سیستم مدیریت کیفیت مطرح بوده و بعنوان معروف ترین استاندارد ایزو در بین مدیران و عموم مردم شناخته شده می باشد. بعلت وجود واژه کیفیت در عنوان استاندارد ایزو ۹۰۰۱، وجود استاندارد ایزو ۹۰۰۱ در کیفیت تمام فرایندهای سازمان تاثیرگذار می باشد.

شرکت پارس اتیلن کیش به جهت سیستماتیك كردن نظارت و كنترل كلیه فعالیتهای مؤثر بر سازمان خود، صرفه جوئی در مصرف منابع و انرژی، مدیریت فرایند مهور روند فعالیت پیمانكاران و تأمین كنندگان ، پرسنل و تولید محصول تصمیم به استقرار نظام سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 براساس معیارهای استاندارد ایزو نمود كه در این راستا پس از تعیین و تدوین خط مشی سازمان و مدون نمودن نظامنامه و روشهای اجرائی و دستورالعملها،فرایند سازی جهت نیل به هدف نهایی اجرا گردید.و نهایتاً پس از ۲ روز ممیزی سخت و موشكافانه توسط ممیزان شركت گواهی دهنده (شركت بین المللی SGS سوئیس ) شرکت پارس اتیلن کیش موفق به اخذ گواهینامه استاندارد ایزو۹ گردید.

استاندارد ایزو ۹۰۰۱ چیست ؟

استاندارد ایزو 9001 – ISO 9001

در سال ۱۹۷۸ كمیته فنی ۱۷۶ سازمان بین المللی ایزو سری استانداردهای ایزو ۹۰۰۱ را به دنیا ارائه نمود.

هدف از تدوین این سری استاندارد بوجود آوردن الگوی بین المللی برای پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت كیفیت و تضمین كیفیت بود كه مورد استقبال فراوان در سطح دنیا قرار گرفت.

سیستمهای مدیریت كیفیت به منظور حفظ سطح كیفیت تعریف شده و بهبود كیفیت از طریق اصلاح فرایندها در سازمان پیاده سازی میشود.

امروزه واحدهای خدماتی نیز همانند واحدهای صنعتی به دلیل منافع بسیار حاصل از این سیستمها علاقه زیادی به استقرار سیستم مدیریت كیفیت نشان می دهند.

استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۰۰ میلادی به راحتی میتواند برآورده شدن نیازهای مشتریان را كه در نتیجه ایجاد رضایت و بالا بردن اعتماد او نسبت به سازمان پدید می آید تضمین نموده با توجه به نگرش فرایندگرائی تمام فعالیتهای سازمان را در رابطه با مشتری در برگیرد. این استاندارد با هر نوع فعالیتی كه سازمان انجام میدهد سازگار شده سازمان میتواند براحتی این تطابق را ایجاد نماید.

یك سازمان با دریافت گواهینامه ایزو برای همه روشن میكند كه سیستم مدیریت آن توسط شخص ثالث بیطرفی مورد ممیزی و بازرسی قرار گرفته است بنابراین اعتماد مشتری به چنین سازمانی بیش از سازمانهای دیگر است.

مزایای استاندارد ایزو ۹۰۰۱

استاندارد ایزو 9001 – ISO 9001
 • ایجاد اطمینان در مشتریان
 • ایجاد کنترل بیشتر بر فرآیند های سازمان
 • بهبود ارتباطات درون سازمانی
 • ایجاد بستری مناسب برای بهبود کیفیت
 • حفظ و ارتقاء سطح دانش فنی و سطح کیفیت
 • پیشگیری از تولید محصول نا منطبق
 • کاهش ضایعات و دوباره کاری ها در خط تولید
 • بهبود عملکرد و افزایش بهره وری
 • کاهش میزان شکایات مشتریان و محصول مرجوعی
 • عملکرد سیستماتیک و قابل پیش بینی
 • اصلاح خطاها و پیشگیری از وقوع مجدد آنها
 • گسترش فرهنگ سازی و تفکر سیستماتیک

گواهینامه ISO 9001