بازرسی کالا ، SGS و BV

بازرسی کالا در مبدا و محل تولید یکی از ابزارهایی است که با استفاده از آن مسئولیت‌های فروشنده و کیفیت کالا قبل از حمل محصول مورد بررسی و کنترل قرار داده می شود. وظیفه بازرس این است كه محصول را مطابق مدارك بازرسی نماید بگونه ای که محصول را مطابق با الزامات و خواسته های مشتری بررسی (Verify) نموده و اطمینان حاصل نماید كه محصول مورد سفارش كلیه الزامات مشتری را برآورده می سازد.

شرکت پارس اتیلن کیش در راستای شفاف سازی و اطمینان خاطر مشتریان داخلی و خارجی بر روی محصولات خود و آزمایشگاه خود بازرسی کیفیت را توسط دو شرکت معتبر SGS و BV اعمال میکند.

بازرسی‌کالا در حین تولید محصول و قبل از حمل محصول، جهت حصول اطمینان از كیفیت تولید و رعایت روش‌های صحیح مطابق با استانداردهای جهانی انجام میشود. بازرسی كالا عبارت است از هرگونه كنترل، نظارت، بررسی، بازبینی، آزمایش، نمونه‌برداری، اندازه‌گیری و عملیات مشابه كه در مورد كیفیت و كمیت و بر حسب سایر موارد خصوصیات كالا، خدمات، تأسیسات و تجهیزات و فرآیندها به منظور تعیین مطابقت آنها با شرایط قراردادی و یا مشخصات از پیش تعیین شده و یا به جهت اعلام نظرات حرفه‌ای انجام می‌گیرد.

بازرسی کالا ، SGS و BV

گواهی های صادره توسط شرکت های بازرسی به شرح ذیل می باشند:

  • گواهی بازرسی کالا ( کمی و کیفی ) COI
  • گواهی بازرسی قبل از حمل PSI
  • گواهی بازرسی ظاهری VIC
  • گواهی موید نامه CL
  • گواهی تعیین ارزش PVC
  • گواهی رضایت مندی مشتری CSC
  • گواهی بازرسی ماهوی کالاSIC
  • گواهی راه اندازی CC
  • گواهی بسته بندی PL
  • گواهی های آزمایشگاهی TR

نکته : انتخاب شركت بازرسی كننده و تغییر آن به عهده خریدار كالا می باشد. نام شركت بازرسی كننده مجاز بایستی پس از دریافت “نامه پذیرش بازرسی قبل از حمل” صادره توسط شعبه یا نماینده شركت بازرسی در ایران ممهور به مهر و در سربرگ شركت بازرسی در شرایط اعتبار اسنادی درج گردد.