۵۰ هزار حلقه چاه آب هوشمند شد/ طرح احیاء منابع آب در دستور کار