جزئیات سناریوهای جدید تفکیک آب شرب/ احتمال توزیع آب بسته‌بندی در برخی نقاط