سد لار و لتیان فقط چند روز دیگر آب دارند/ مردم صرفه‌جویی کنند