مجموع تولید محصولات پتروشیمی ایران امسال به مرز ۵۹ میلیون تن می‌رسد