فاضلاب و پسماند از مهمترین مشکلات استان‌های شمالی کشور است