حضور وزیر نیرو در ستاد بحران اهواز برای حل مشکل قطعی آب و برق این شهر