تخصیص ۷۹۵ میلیارد ریال اعتبار برای آب شرب ۲۰۰ روستای گیلان