نشست مشترک مسئولان کشاورزی و نیرو/ کارگروه آب تشکیل شد