طراحی سناریوی جدید نجات آب/ پای ژاپنی‌ها به بحران آب باز شد