اتخاذ تدابیر تامین آب در تابستان ۹۵/ نتایج نشست شورای‌عالی آب