خشکسالی در پرآب‌ترین شهرستان کرمان/ پمپها خاموش شدند