جداسازی آب شرب از بهداشت جدی است/ فعلا از بحران آب گذشتیم