فلامینگوها به بختگان نمی‌آیند/ حکایت ۷ سال خشکی تالاب