برداشت آب از دشت‌ها جدول‌بندی شد/ آغاز طرح نجات ذخایر پنهان آب