وضعیت منابع آب در ۶ حوضه آبریز/ حجم روان آب‌های کشور نصف شد