کاهش ۱۸ درصدی بارندگی در کشور/ دو سال کمبود بارش در ۱۶ استان