بحران آب در قدیمی‌ترین شهر ایران/ دشت کبودرآهنگ ممنوعه بحرانی شد