دریاچه مهارلو کاملا خشک شد/ باتلاق بستر تالاب را پوشاند