تاثیر باران تابستانی بر ذخایر آب/ ۴ منطقه‌ای که باران نبارید