مرگ تدریجی زنده‌رود اصفهان در گرداب بی‌تدبیری‌های مسئولان