ورود ماهواره‌ها به پایش منابع آب/ رصد ذخایر آب لحظه‌ای می‌شود