شرط عبور تابستان بدون جیره‌بندی آب/ آلودگی آب تهران صحت دارد؟