کاهش ۱۸ درصدی بارندگی درکشور/ هشدار کم آبی در ۹ استان