وضعیت ذخایر آب سدها در آستانه تابستان/ موجودی ۱.۳ میلیارد منفی شد