مخالفت محیط زیست با سد شفارود/ خطر نابودی ۱۷۵ هکتار جنگل هیرکانی