کاهش دوباره ذخایر آب سدهای بزرگ/ بارش‌ها در جنوب نصف شد