هشدار بحران آب پایتخت در تابستان ۹۴/ برداشت آب از سد لار متوقف شد