طراحی ۱۵ گام حیاتی برای نجات منابع آب/ خشکسالی‌ ۷ ساله شد