راه‌اندازی اولین نیروگاه میکروآبی ایران / ساخت بزرگترین نیروگاه خورشیدی