لوله و اتصالات باکیفیت

لوله پلی اتیلن با کیفیت

لوله و اتصالات با کیفیت در زیر خاک تغییر شکل نداده و  از نشت فاضلاب به بیرون لوله و وارد شدن فاضلاب به محیط زیست و آبهای زیر زمینی جلوگیری می‌کند