مواد اولیه با کیفیت

مواد اولیه مورد استفاده پارس اتیلن کیش از برترین مواد HDPE دنیا و ساخت شرکت بروج می‌باشد با بکارگیری تکنولوژی منحصر بفردی تولید می‌گردد

منهول پلی اتیلن