گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

پارس اتیلن کیش موفق به دریافتگواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شد.این گواهینامه تاییدی دیگر بر کیفیت و استاندارد بودن لوله پلی اتیلن و اتصالات پلی اتیلن پارس اتیلن کیش می‌باشد.

کیفیت و خصوصیات ظاهری، ثبات فیزیکی و مکانیکی لوله‌های پلی اتیلن پارس اتیلن کیش جهت استفاده در لوله کشی ساختمان و مدفون در زیر ساختمان و تمام شرایط اقلیمی و آب و هوایی بر اساس استانداردهای موجود در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مورد آزمایش و تایید قرارگرفته و گواهینامه فنی این محصول صادر گردیده است.

گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مدرکی است که بر اساس آن، ویژگی‌های یک فرآورده ساختمانی را با الزامات استانداردهای ملی (در صورت وجود)، مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل‌های تدوین شده مرتبط در طی یک دوره زمانی، تائید می‌‌نمايد.

گواهینامه مرکز فنی تحقیقات راه,مسکن و شهرسازی

گواهینامه مرکز فنی تحقیقات راه,مسکن و شهرسازی

برای صدور گواهینامه فنی الزامات فنیموجود در مقررات ملی ساختمان و دستور‌العمل‌های مرتبط، شرط لازم برای دریافت نشان گواهینامه فنی هستند .گواهینامه فنی سند پشتیبان مقررات ملی ساختمان است که منحصراً از سوی مرکز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازي صادر مي‌شود و نشان دهنده تطابق عملکرد و كيفيت مواد‌، مصالح، فرآورده‌ها و سیستم‌های ساختمانی با معیارهای تعریف شده در مباحث مقررات ملی ساختمان است.

گواهینامه فنی یکی از راه‌های مطمئن برای شناخت کیفیت انواع مواد، مصالح، فرآورده‌ها و سیستم‌های ساختمانی و همچنین کالای تأسیسات مکانیکی‌‌‌ است. گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی یکی از راه‌های مطمئن برای بررسی کیفیت انواع مواد، مصالح، فرآورده‌ها و سیستم‌های ساختمانی و همچنین کالاهای تأسیسات مکانیکی می باشد. همچنين ابزاری اطمینان بخش برای شناساندن کیفیت برتر محصولات تولیدی کشور به مصرف‌کنندگان به شمار می‌آيد؛ تا از این طریق، علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان برتر، راهنمایی خوبی برای مصرف کنندگان محصولات ساختمانی است.

..::پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است::..
..:: پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت ::..

فرایند دریافت گواهینامه راه, مسکن و شهرسازی

فرآیند دریافت گواهینامه فنی گواهینامه مرکز فنی تحقیقات راه,مسکن و شهرسازیبه‌طور اختصار به‌این صورت است که پس از دریافت تقاضای مشتری و تکمیل پرسشنامه‌های مربوط، مرکز توانایی شرکت را برای گواهینامه ‌فنی می‌سنجد و درصورت وجود شرایط مورد نظر، از محصولاتی که باید گواهینامه ‌فنی دریافت کنند نمونه‌برداری و در آزمایشگاه یا آزمایشگاه‌های مرکز، آزمایش‌های استاندارد برروی آن‌ها انجام و درصورت مناسب ‌بودن کیفیت، قرارداد گواهینامه ‌فنی منعقد و در طول سال ۳ بار به‌صورت سرزده و اتفاقی از کارخانه نمونه‌برداری و آزمایش‌های تعریف‌شده، انجام می‌شود. درصورت انطباق کیفیت با مشخصات موردنظر این گواهینامه، برای سال بعد تمدید می‌شود.

شایان ذکر است گواهینامه فنی اعطایی از سوی مرکز به شرکت های دریافت کننده این گواهینامه دارای نشان ویژه گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی (BHRC) است.

هدف از تاسیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی هماهنگ سازی تحقیقات و پژوهش های مرتبط با صنایع ساختمان است تا بتواند نتایج حاصل از آن را به صورت قوانین و مقررات ، دستورالعمل و استاندارد تهیه و تصویب کرده و در اختیار دست اندرکاران و فعالان این صنعت قرار دهد. تدوین استانداردهای ملی مصالح و فرآورده های ساختمانی، صدور گواهینامه فنی برای متقاضیان خدمات آزمایشگاهی، ارائه تأییدیه‌های فنی برای فناوری‌های نوین و…از دیگر فعالیت های این مرکز است.

 ..:: اروپائی ها هم پارس اتیلن کیش میخرند ::..

از شرکتهایی خرید کنید که با کارکنان ,مشتریان و محیط زیست با احترام رفتار میکنند