کاتالوگ لوله زهکش

کاتالوگ لوله زهکش

مزیت لوله های زهکش

لوله های زهکش به صورت کلافهای خرطومی مشبک و غیر مشبک تولید می شوند که طول کلافها و تعداد سوراخ ها در هر ردیف بر حسب سفارش متقاضی قابل تغییر می باشد. لوله های زهکش PVC تولیدی مجموعه پارس اتیلن کیش با استفاده از ماشین آلات اتریشی و با استفاده از تکنولوژی آلمان، مطابق با استاندارد DIN 1187 آلمان تولید می شود.

لوله های زهکش PVC این مجموعه تنها لوله های تولید شده در ایران می باشد که کاملاً مطابق استاندارد DIN 1187 آلمان بوده و در هر ردیف لوله ۶ سوراخ داشته و میزان سطح آبکشی آنها قابل مقایسه با سایر لوله های دیگر نمی باشد.

کاتالوگ لوله زهکش پارس اتیلن کیش

جدول مشخصات لوله های زهکش

اندازه اسمی

(میلیمتر)

قطر خارجی

(میلیمتر)

رواداری قطر خارجی

(میلیمتر)

حداقل قطر داخلی

(میلیمتر)

طول کلاف

۱۰۰

۱۰۰

۵/۰ ±

۹۱

۱۰۰ متر

۱۲۵

۵/۱۲۵

۵/۰ +

۱ –

۱۱۵

۱۰۰ متر

۱۶۰

۵/۱۵۹

۵/۰ +

۱ –

۱۴۴

۷۰ متر

۲۰۰

۵/۱۹۹

۵/۰ +

۱ –

۱۸۲

۴۰ متر

جدول مشخصات سوراخ های زهکش

شرح

لوله های زهکش پارس اتیلن کیش

قطر لوله (میلیمتر)

۲۰۰

۱۶۰

۱۲۵

۱۰۰

تعداد سوراخ در هر ردیف دور لوله

۶

۶

۶

۶

تعداد ردیف سوراخ در یک متر طول

۶۱

۸۴

۸۶

۸۶

تعداد کل سوراخ ها در یک متر طول

۳۶۶

۵۰۴

۵۱۶

۵۱۶

ابعاد سوراخ ها (میلیمتر)

۸*۳/۱

۵*۳/۱

۵*۳/۱

۵*۳/۱

سطح آبکشی هر سوراخ (میلیمتر)

۴/۱۰

۵/۶

۵/۶

۵/۶

سطح آبکشی در یک متر (میلیمتر)

۳۸۰۶

۳۲۷۶

۳۳۵۴

۳۳۵۴