کاتالوگ پوش فیت – Pushfit

کاتالوگ و مشخصات سیستم لوله کشی پوش فیت

کاتالوگ و مشخصات سیستم لوله کشی پوش فیت

سیستم پوش فیت به دلیل استفاده از نوعی خاص از پلی پروپیلن در برابر حرارت های بالا مقاوم بوده (HT) و منطبق با خواسته های استاندارد DIN 4102-B1 در شرایط آتش سوزی هم ایمن و خود اطفاء (Flame Retardant) می باشند. در سیستم پوش فیت Pushfit هریک از اتصالات و لوله ها از یک سو دارای سوکتی می باشند که در آن یک حلقه آب بندی جای دارد و می توان انتهای بدون سوکت آن را به راحتی و با اندکی فشار به درون سکوت لوله و یا اتصال بعدی وارد نمود. با توجه به ماهیت وصل شدن قطعات به یکدیگر این سیستم پوش فیت (Push Fit) نامیده شده.

سیستم جدید فاضلاب پوش فیت کم صدا (Pushfit true Silent ) به دلیل ساختار، طراحی و خصوصیات کامپاوند اختصاصی به کار رفته در آن قادراست صدای ناشی از عبور جریان در داخل سیستم را جذب و در نتیجه در شرایط استاندارد از انتقال صدا به سطوح سازه و متعاقب آن فضای داخلی ساختمان جلوگیری کند.

و با توجه به گسترش استفاده از اطلاعات الکترونیکی و نیاز سنجی مشتریان،در این صفحه به ارائه کاتالوگها, دستور العمل‌ها و اطلاعات فنی مربوط به سیستم پوش فیت Push Fit شامل لوله و اتصالات پرداخته شده است.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در خواست خود را از طریق صفحه ارسال پیغام برای ما ارسال کنید.

کاتالوگ و مشخصات سیستم لوله کشی پوش فیت

کاتالوگ سیستم پوش فیت معمولی – Hi Quality 

کاتالوگ سیستم پوش فیت معمولی – Low Quality

کاتالوگ سیستم پوش فیت بدون صدا – Hi Quality 

کاتالوگ سیستم پوش فیت بدون صدا – Low Quality 

بروشور معرفی سیستم پوش فیت بدون صدا – Hi Quality

بروشور معرفی سیستم پوش فیت بدون صدا – Low Quality