گواهینامه

۱۳ اسفند, ۱۳۹۷

گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

پارس اتیلن کیش موفق به دریافتگواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شد.این گواهینامه تاییدی دیگر بر کیفیت و استاندارد بودن لوله پلی اتیلن و اتصالات پلی اتیلن پارس […]
۱۳ اسفند, ۱۳۹۷

گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه پارس اتیلن کیش

گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه پارس اتیلن کیش آزمايشگاه شركت پارس اتیلن کیش موفق به دريافت گواهينامه آزمايشگاه آكروديته از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با […]
۱۸ اسفند, ۱۳۹۴
OHSAS 18001

OHSAS 18001 | سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 یک چارچوب مدون و جامع را جهت رسیدگی به وضعیت […]