کاهش 40 درصدی ذخیره آب در شش سد استان کرمانشاه

۲۱ فروردین, ۱۳۹۵
کاهش 40 درصدی ذخیره آب در شش سد استان کرمانشاه

کاهش ۴۰ درصدی ذخیره آب در شش سد استان کرمانشاه

  کاهش ۴۰ درصدی ذخیره آب در شش سد استان کرمانشاه حجم آب ذخیره شده پشت سدهای استان کرمانشاه کاهش یافته و در حال حاضر حدود […]