کاهش 13 درصدی آب ورودی به مخزن سدهای کشور

۶ اردیبهشت, ۱۳۹۵
کاهش حجم سدها

کاهش ۱۳ درصدی آب ورودی به مخزن سدهای کشور

کاهش ۱۳ درصدی آب ورودی به مخزن سدهای کشور یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ – ۱۱:۵۳ حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی […]