کاهش عمق آب دریای خزر، سطح آب دریا یک متر پایین رفت

۲۴ فروردین, ۱۳۹۵
عمق آب دریای خزر هم کاهش یافت / سطح آب دریا یک متر پایین رفت

عمق آب دریای خزر هم کاهش یافت/ سطح آب دریا یک متر پایین رفت

  عمق آب دریای خزر هم کاهش یافت / سطح آب دریا یک متر پایین رفت دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۳ – ۱۰:۵۸ مدير مرکز ملي مطالعات […]