کاتالوگ

۱۵ اسفند, ۱۳۹۴

کاتالوگ ها

کاتالوگ و بروشور محصولات پلی اتیلن پارس اتیلن کیش کاتالوگها و بروشورهای محصولات تولیدی مجموعه پارس اتیلن کیش با سه رویکرد هدف ۱- معرفی محصولات  ٢- […]
۱۱ اسفند, ۱۳۹۴
کاتالوگ لوله پلی اتیلن

کاتالوگ لوله پلی اتیلن

  کاتالوگ و اطلاعات فنی انواع لوله‌های پلی اتیلن کاتالوگ‌ها، اطلاعات فنی و دستورالعمل‌های مربوط به انواع لوله های پلی اتیلن که به عنوان یکی از […]