کاتالوگ لوله زهکش

۱۵ اسفند, ۱۳۹۴
مزیت لوله های زهکش

کاتالوگ لوله زهکش

کاتالوگ لوله زهکش لوله های زهکش به صورت کلافهای خرطومی مشبک و غیر مشبک تولید می شوند که طول کلافها و تعداد سوراخ ها در هر […]