پارس-اتیلن-کیش

۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵
نمایشگاه آب

نمایشگاه آب

نمایشگاه آب
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵
پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری

پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری

پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵
گواهينامه-آزمايشگاه-همکار

گواهينامه آزمايشگاه همکار

گواهينامه آزمايشگاه همکار
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵
تقدیر نامه انجمن صنعتی پلاستیک و پلیمر

تقدیر نامه انجمن صنعتی پلاستیک و پلیمر

تقدیر نامه انجمن صنعتی پلاستیک و پلیمر
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵
نمایشگاه آب و فاضلاب 1394

دستاوردهای یازدهمین نمایشگاه آب و فاضلاب

دستاوردهای یازدهمین نمایشگاه آب و فاضلاب شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴ – ۹:۱۷ یازدهمین نمایشگاه صنعت آب , تاسیسات آب و فاضلاب در حالی به کار خود […]
۱۵ اسفند, ۱۳۹۴

کاتالوگ ها

کاتالوگ و بروشور محصولات پلی اتیلن پارس اتیلن کیش کاتالوگها و بروشورهای محصولات تولیدی مجموعه پارس اتیلن کیش با سه رویکرد هدف ۱- معرفی محصولات  ٢- […]